Arkitekt

Våra arkitekter är fokuserade på att skapa ökat värde i din fastighet. Och därmed är dialogen med dig och dina hyresgäster central för oss. Oavsett om det handlar om ett renoverings-, ombyggnads- eller utvecklingsprojekt så tar vi hänsyn till både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Du kan läsa mer om det under tjänsten Hållbarhet. Eftersom våra arkitekter kan jobba i ett nära samarbete med våra projektledare så får vi en effektiv organisation i projektet. Arkitektritningarna blir väl förankrade i byggkalkylen och i byggprojektet som helhet. Det ger förutsättningar både för en smidig process och en god ekonomi. Vi har en bred erfarenhet med alltifrån bostadsprojekt till kommersiella projekt. Det kan handla om ombyggnad av vindar, lokalanpassningar men även hotell- och restaurangprojekt. För att bara nämna några exempel. När det rör sig om större och komplexa uppdrag som kräver flera olika typer av discipliner tar vi in underkonsulter med specialistkompetens. Med andra ord kan vi ta oss an alla de krav som ställs på de miljöer där människor ska bo, arbeta och trivas – både ur ett affärsmässigt, mänskligt och ekologiskt perspektiv. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer, du hittar flera kontaktalternativ längre ner!

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.