inside_start_img_1.jpg

 • Projektledning

  Vi är verksamma i hela byggprocessen från tidiga tekniska och ekonomiska utredningar och underhållsplaner genom genomförandeskedet, fram till förvaltning och garantibesiktningar.
  Läs mer om projektledning

 • Förstudie

  För ett bra resultat är det väsentligt att varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning, en statusbesiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller installationer men kan med fördel omfatta hela fastigheten
  Läs mer om förstudie

 • Projektering

  Korrekt och noggrant specificerat förfrågningsunderlag borgar för ett lyckat projekt. Vi projekterar förfrågningsunderlag i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.
  Läs mer om projektering

 • Upphandling

  I vår roll som projektledare hjälper vi våra beställare att teckna entreprenadkontrakt eller upprätta beställningsskrivelse. Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt riktigt sätt med en tydlig ansvarsbild.
  Läs mer om upphandling

 • Hyresgästdialogen™
  Vi ser varje renoveringsprojekt som två parallella processer: en byggteknisk och en mänsklig. För den mänskliga processen har vi utvecklat Hyresgästdialogen™, ett system av tjänster som vi erbjuder våra uppdragsgivare. Hyresgästdialogen™ innebär kontinuerlig kommunikation med hyresgästerna och säkerställer att de får uttömmande information redan tidigt och under hela renoveringen. Det innebär också att vi öppnar informationskanaler så att hyresgästerna kan göra sig hörda. Vi lyssnar, agerar och ger dem möjlighet att påverka genom personliga tillval, möjligheter till mer omfattande renovering, osv.
  Läs mer om Hyresgästdialogen™

 

 • Byggledning och kontroll

  Vi har stor erfarenhet av projekt som kräver hänsyn till hyreslagen. Det har gett oss stora kunskaper i hur hyresgäster i ett tidigt skede bör informeras och involveras i projekten.
  Läs mer om byggledning och kontroll

 • Besiktning

  Inom våra uppdrag ansvarar vi för entreprenadbesiktning. Detta sker normalt genom kontinuerliga förbesiktningar under projektets gång och med slutbesiktning vid entreprenadens slut.
  Läs mer om besiktning

Kontakta oss

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Malmö

Hör av dig eller skicka ditt telefonnummer, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan skapa värde i din fastighet.

010-209 64 00

info [at] rotpartner [dot] se

Vi drivs av att se möjligheter

Så som vi ser på det är ett byggprojekt alltid en möjlighet till att åstadkomma något som skapar värde, för dig och dina hyresgäster. Så här jobbar vi.