”Nu investerar vi för att bibehålla attraktionskraften.”

Läppstiftet är en av Göteborgs mest välkända byggnader, ritad av den kända arkitekten Ralph Erskine och uppförd på åttiotalet. Den är också en av Göteborgs mest attraktiva kontorsfastigheter: ett bra läge i en byggnad med profil, och dessutom vackert designad interiörer. I entréplanet känns det som att Göta älv och båtarna utanför nästan går i ett med lejdarna och det porlande vattnet på insidan. Kanske inspirerades Erskine av fartyg och färjor när han designade Läppstiftet. Klart är att det är en myllrande arbetsplats där välgenomtänkt design och arkitektur skapat trivsamma miljöer i närmare 30 år.

Image

Det var Skanska som byggde huset, men i dag ägs och förvaltas det av Vasakronan. Där jobbar Magnus Tengberg som affärsområdeschef. Läppstiftet är en personlig favorit, både på grund av dess estetik och affärsmässiga fördelar, berättar han.

– Det finns en väldigt tydlig tanke att man ska kunna röra sig inne men ändå vara ute, och uppleva vattenspelen, träden och växtbalkongerna inomhus. Det är en ikonbyggnad som sätter Göteborg på kartan, så givetvis är det en värdefull del av vårt fastighetsbestånd. Vårt uppdrag är bland annat att hjälpa näringslivet med bra lokaler, och det stämmer väl in på Läppstiftet, säger han.

Läget är utmärkt, med närheten till centralstationen som tar emot allt fler pendlare samtidigt som citykärnan blir allt tätare. Snart byggs en ny bro över till Hisingen, där nya bostadsområden och företagslokaler växer fram.

– Arbetsplatser med närhet till både centralstationen och Hisingen kommer att bli allt mer attraktiva framöver, säger Magnus Tengberg.

Image

Vi sitter i restaurangen som ännu är folktom inför lunchrusningen. På vägen dit passerade vi en inglasad so rundel med blå dynor. Magnus Tengberg berättar att det var husets reception från början, men när den funktionen inte längre behövdes blev det en bekväm sittplats för samtal. Huset och verksamheterna i det har genomgått en del förändringar under årtiondena, och nu är det dags för en uppdatering och en omfattande anpassning av kontorslokalerna.

– Vi vill fånga upp dagens arbetssätt där lokalerna möjliggör mer kommunikation och möten mellan människor och större flexibilitet i hur man arbetar. Den tidigare dispositionen, med kontorsrum, stödjer inte riktigt det, så nu investerar vi för att öka attraktionskraften, säger Magnus Tengberg.

Samtidigt, betonar han, är det viktigt att ta hand om Erskines estetik och tankar med byggnaden.

Image

– Den är inte skyddad mer än andra byggnader, men vi har den största respekt för konstnärskapet i gestaltning och utformning. Det är en utmaning för alla i projektet att leva upp till byggnadens historik. Projektet är även ett tekniskt avancerat projekt med höga höjder och svåra lägen, till exempel uppbyggda plattformar.

Rotpartner är ansvarig projekt- och byggledare. Rotpartner och Vasakronan har arbetat länge och ofta tillsammans, men denna gång har Vasakronan valt att ge Rotpartner stort förtroende och ansvar för hela projektet från tidigt skede till genomförande. Detta innebär att fler tjänster köps in än i tidigare samarbeten med Rotpartner.

Image

– Detta är ett samverkansprojekt med entreprenören Veidekke. Rotpartner går in i vår organisation och bemannar, vilket i sig är en skapar en spännande utmaning. Det handlar om att arbeta så väl ihop att gränsen mellan oss blir flytande, men inte suddas ut.

Fördelen, menar han, är att Rotpartner har en helhetssyn på de många aktörerna och delarna i projektet, inte minst ekonomin och samverkansmål och uppföljningen av dem.

– Jag uppskattar Rotpartners lyhördhet och lösningsorienterade sätt att arbeta. De förstår vår affär. Där liknar våra företagskulturer varandra: vi vill arbeta tillsammans på ett utvecklande sätt för att hela tiden ta steg framåt.

Men i mångt och mycket handlar det om dialog, konstaterar Magnus Tengberg.

– Rotpartners sätt att arbete med hyresgästdialogen fungerar väldigt bra just i detta fall, när komplexa verksamheter som konferensen i bottenvåningen eller restaurangen behöver fungera samtidigt som störande arbeten pågår. Men där har vi avstämningsmöten som jag upplever har fungerat väldigt bra, och kunden vet att de snabbt kan få hjälp om det skulle vara något.