Bostäder

Bland våra kunder hittar du alltifrån fastighetsägare inom offentlig sektor, privata fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar men även byggföretag. Många gånger ansvarar vi för helheten i ett projekt men lika ofta ingår vi i olika konstellationer och kompletterar våra kunders befintliga organisationer. Rent praktiskt jobbar vi med projektledning och byggteknisk konsultation för renovering, ombyggnad och utveckling av fastigheter. Så som vi ser på ett byggprojekt så finns det alltid två processer som löper parallellt i ett uppdrag – en byggprocess och en mänsklig process. Och de två är beroende av varandra för att projektet ska bli lyckat. Därför är vi specialiserade inom båda.

Tydliga roller räddar stambytet i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen för en bostadsrättsförening består oftast av vanliga människor utan någon större erfarenhet av stora byggprojekt. Engagemanget finns, men inte alltid tiden. Då kan stambyte i över 300 badrum bli en alltför stor utmaning. Så här löste HSB brf Ripan i Kungälv det.