Värdegrunder

Rotpartner är ett värderingsstyrt företag. I värderingsstyrning krävs ett intensivt arbete efter företagets värdegrunder, för att medarbetare ska veta hur de ska agera och värdera situationer såväl internt som mot kunder, entreprenörer och leverantörer och inte minst våra kunders kunder.