Ordlista Q-T

R

 • Radon
 • Relining
 • Renoveringsstrategi
 • Rot-avdrag
 • Rörinspektion

S

 • Självdragssystem
 • Slutbesiktning
 • Spillvattenrör
 • Stambyte
 • Stämmounderlag
 • Stötfog

T

 • Taklägenheter
 • Takåtgärder
 • Tappvattenrör
 • Tegelfasad
 • Tilläggsisolering
 • Tätskikt i våtrum