Medlemskap

SBR-logga 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. SBR ger tillgång till en tvärfacklig mötesplats för diskussion och fortbildning som tar sikte på att stödja medlemmarnas yrkesroll.
Flera av Rotpartners medarbetare kan titulera sig Byggingenjör SBR. Rotpartner stödjer Brain Athletics forskning.

   
Konsultgruppen   

Konsultgruppen inom SBR har till att verka för hög kvalitet, på konsulttjänster och en sund utveckling, inom byggbranschen samt agera i frågor som gäller ägande och ledande av ett konsultföretag. Rotpartner är medlemmar sedan många år.

   
Rebet 

Rebet - Nätverket för betongreparationer (Swedish Network for Concrete Repair) är en ideell förening av företag, myndigheter och FoU enheter med ändamål att främja praktisk reparationsteknik.

Rotpartner är medlem i Rebet

   
CMB  

CMB är ett samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen för byggandets managementfrågor. Centrumet bildades 1998 på initiativ av industrin för att ta tillvara och vidareutveckla management inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn.

Rotpartner är en av huvudmännen i CMB

   
 

Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa.
Rotpartner är medlem i Business Region Göteborg

   
 

Västsvenska handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med anor från 1661. Organisationen har bildats av det västsvenska näringslivet och arbetar med att stärka tillväxten i regionen samt hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer.
Rotpartner är medlem i Handelskammaren. 

   
 

Brain Athleics är en idéburen rörelse som är grundad i ett nära samarbete mellan idrotten, hjärnforskning och funktionshinder-rörelsen. Brain Athletics tror helhjärtat på sambandet mellan fysisk träning, gemenskap, hjärnhälsa och kreativitet. Vi tror att det skapar avgörande motivation för goda livsstilsval.