8 februari, 2016 - 09:30
Vi står inför ett nytt miljonprogram, om Mehmet Kaplan får som han vill. Vi har ett enormt underhållsbehov och ett enormt behov av att uppgradera vårt...
26 oktober, 2015 - 11:00
Sverige och kanske inte minst storstäderna med Göteborg i spetsen(?) står inför enorma volymer som skall byggas . Nyproduktion av hela stadsdelar....
26 oktober, 2015 - 11:00
Sverige och kanske inte minst storstäderna med Göteborg i spetsen(?) står inför enorma volymer som skall byggas . Nyproduktion av hela stadsdelar....
19 oktober, 2015 - 10:00
Inom forskningsprojektet SIRen kommer en antrologi om Social hållbarhet släppas. Jag blev jag ihop med mina kollegor ombedd att skriva några rader om vårt...
19 oktober, 2015 - 10:00
Inom forskningsprojektet SIRen kommer en antrologi om Social hållbarhet släppas. Jag blev jag ihop med mina kollegor ombedd att skriva några rader om vårt...
10 juni, 2015 - 10:47
Det har varit många roliga händelser senaste tiden, och då tänker jag inte på allt som händer i vardagen i ett växande Rotpartner, utan på sammanhang som...
10 juni, 2015 - 10:47
Det har varit många roliga händelser senaste tiden, och då tänker jag inte på allt som händer i vardagen i ett växande Rotpartner, utan på sammanhang som...
2 februari, 2015 - 09:00
Enligt Hyresgästföreningens tidskrift Hem & Hyra flyttar nästan var femte hyresgäst om de får en hyreshöjning på 1000 kr eller mer vid en renovering....
2 februari, 2015 - 09:00
Enligt Hyresgästföreningens tidskrift Hem & Hyra flyttar nästan var femte hyresgäst om de får en hyreshöjning på 1000 kr eller mer vid en renovering....
1 december, 2014 - 10:00
Jag förstår att de som inte jobbar i vår bransch undrar vad vi håller på med. Det är två, kanske små, men fundamentala saker rapporterade i media senaste...