Om Rotpartner

Vi skapar värden i fastigheter. Det är det korta svaret på vad vi gör. Och det säger mycket om vem vi är. Så som vi ser på ett byggprojekt, stort som litet, så är det alltid en möjlighet till förbättring. En möjlighet att åstadkomma något som skapar värden. Både för dig som fastighetsägare och för dina hyresgäster. 

Rent praktiskt så levererar vi kvalificerade konsulttjänster till dig som ska bygga, utveckla eller renovera fastigheter. Båda bostäder och kommersiella. Men bli inte förvånad över att vi i grunden är alltifrån arkitekter, byggingenjörer, civilingenjörer, lantmätare, energi- och miljöingenjörer, VVS-ingenjörer till snickare och fastighetsförvaltare – och inte minst beteendevetare och kommunikatörer. Att skapa värden i fastigheter kräver flera olika perspektiv.

Så som vi ser på ett byggprojekt så finns det alltid två processer som löper parallellt i ett uppdrag – en byggprocess och en mänsklig process. Och de två är beroende av varandra för att projektet ska bli lyckat. Därför är vi specialiserade inom båda.

För allt hänger ihop – och spelar roll för resultatet. 

Vi utgår alltid ifrån vad du vill åstadkomma. Och vilka värden vi därmed kan skapa för dig och dina hyresgäster. Utifrån just dina förutsättningar. Har du inte målbilden riktigt klar för dig så börjar vi där. Att hjälpa dig att hitta fram till den.

Så som vi ser på ett byggprojekt så börjar det långt innan vi står i byggdammet. Att tänka till kring vad som bör göras. Varför. När. Var. Och hur. Vi tittar framförallt på flera olika vägar att gå – och vilka konsekvenser de får. För ekonomin. För miljön. Och socialt. För att verkligen åstadkomma det du vill. Först när alla vet, och förstår vart vi ska, sätter vi igång det rent fysiska byggarbetet. Och ser till att det flyter på och blir korrekt utfört. Under våra tjänster kan du läsa mer ingående kring hur vi kan hjälpa dig med allt, eller utvalda delar av det här. 

Att skapa värden i fastigheter kräver att vi vågar tänka nytt, och annorlunda. Vi gillar det. Vi deltar i forskningsprojekt och i forum som ger oss nya perspektiv. Och varje uppdrag ger nya erfarenheter. Genom att vi är en tight organisation med tydliga värdegrunder så ser vi också till att lärdomarna sprids snabbt och även når dig.

Bland våra kunder hittar du alltifrån fastighetsägare inom offentlig sektor, privata fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar men även byggföretag. Många gånger ansvarar vi för helheten i ett projekt men lika ofta ingår vi i olika konstellationer och kompletterar våra kunders befintliga organisationer. Vi är med andra ord vana att arbeta med flera typer av uppdragsgivare och kan snabbt se vad som behövs göras och anpassa våra tjänster efter dina behov och önskemål. 

Ring eller mejla så kommer vi gärna förbi och berättar mer – helt förutsättningslöst!