Lyckad totalrenovering av miljonprogram i Bohuslän

Det kommunala bostadsbolaget Munkbo i Munkedal skulle totalrenovera 160 hyreslägenheter och gav oss på Rotpartner uppdraget att projektleda både byggprocessen och den mänskliga processen från start till mål.

– Hyresgästdialogen har varit en väsentlig del av det här projektet och vi fick förtroendet att använda den helt enligt vår modell. Vi har träffat samtliga boende personligen och funnits där för dem genom hela projektet. Det har varit lyckosamt och bl a resulterat i att 78 % av dem valt totalrenovering och därmed den högsta hyreshöjningen, säger Angelica Starke, projektledare på Rotpartner.

Rotpartner har varit med och lett projektet från förstudie och projektering hela vägen till slutbesiktning. Hyresgästdialogen startade i god tid, ca 2 år, innan byggstart. Bostadsbolaget Munkbo var förutseende och planerade långt i förväg för att under bygget kunna evakuera två trapphus åt gången i lägenheter inom området. Genom hyresgästdialogen höll vi i hela logistiken med flytt, magasinering och återflytt.

– Vi fick en av lägenheterna till förfogande som vi gjorde om till en visningslägenhet. De boende kunde på så sätt se hur allt skulle bli i full skala och entreprenören kunde dra lärdomar från denna första lägenhet som effektiviserade och kvalitetssäkrade det fortsatta arbetet. Visningslägenheten innebar också en stor flexibilitet. Den användes som samlingsplats och de boende hade någonstans att vara på dagen om de ville komma ifrån buller, fortsätter Angelica Starke. 

Totalrenoveringen märks inte bara inne i lägenheterna. Fastigheterna har bl a även fått nya fönster och tak, fasaderna har fogats om och bytt kulör till bohustema och även källare och utomhusmiljö har fräschats upp och skapat ökad trygghet. Projektet har haft en lokal totalentreprenör, KJ Byggnads AB.

– Vi har haft ett riktigt bra samarbete där alla varit med på banan och bidragit till ett lyckat projekt. De här fastigheterna hade flera av de tekniska brister som vi ofta ser i miljonprogramsområden och hantverkarna har nu utfört allt väldigt noggrant och proffsigt, avslutar Angelica Starke. 

Här kan du läsa mer om vår tjänst Hyresgästdialogen.