HyresgästdialogenRenoveringar av hyresfastigheter är en stor process som involverar många, inte minst hyresgästerna. Även om renoveringen ytterst är en fråga för fastighetsägaren att bestämma och entreprenören att utföra har hyresgästerna en mycket viktig del i hela processen, från planering till utförande.

Hyresgästernas inflytande när fastigheten ska genomgå en omfattande reparation eller renovering är också stadgad i hyreslagen. Där har fastighetsägaren till att börja med ett ansvar att hålla lägenheterna i gott skick, och att tapetsera och måla om vid behov. Det innebär reparationer och renoveringar med jämna mellanrum. För det andra får hyresvärden inte rusta upp på sådant sätt att standarden avsevärt höjs eller att lägenheten ändras i sin utformning utan hyresgästens godkännande. Det gäller även upprustning i allmänna utrymmen i fastigheten.

För att en renovering av en hyresfastighet ska gå så smidigt som möjligt sker en hyresgästdialog. Det är en aktiv dialog där hyresgästerna i en fastighet får chansen att vara med i diskussionerna om såväl planering som utformning av ombyggnationen eller renoveringen. Här får varje hyresgäst sin röst hörd och även chansen att påverka hur renoveringen går till i den egna lägenheten.

En metodik för hur dialogen ska gå till väga har utvecklats av Rotpartner och har det mycket logiska namnet Hyresgästdialogen, med ett TM (trademark) märke efter. Innehållet i dialogen kan variera, men några av de viktigare punkterna handlar om ett löpande informationsflöde till hyresgästerna och hyresgästernas möjlighet att påverka hur renoveringen blir. I vissa fall kan hyresgästerna göra egna tillval. Ett exempel är vid stambyten och renovering av ett badrum. Den hyresgäst som vill ha en mer omfattande renovering av badrummet kan då välja till det mot en extra kostnad.